Những bài của tháng ba, 2004

Thứ hai, 1 tháng ba, 2004

Sáng nay cu Lễ nhõng nhẽo không chịu đi học vì té dập môi . Nhìn cái môi sưng phồng như hai tấm thớt, nó mắc cở không chiu đến trường, vậy là tôi cũng ở nhà để trông chừng nó và bé Vy khỏi phải đi làm . Lẽ ra tôi cũng có thể gởi nó qua ngoại để đi làm nhưng thằng bé khóc lóc nằng nặc đòi mẹ ở nhà nên đành chiều nó . Có mẹ ở nhà, nó vui như tết, quên cả đau, mẹ làm cho một dĩa bánh ướt ăn sạch sẽ (more…)