Những bài của tháng tư, 2004

Thứ năm, 1 tháng tư, 2004

Xưa nay, dạo phố tôi vẫn thường chỉ khoái đọc truyện, thơ và những bài về gia chánh, sắc đẹp, sức khoẻ …hihihi đàn bà mà, ai chẳng ham đẹp và xí xọn giống tôi nhỉ ? Thi thoảng, tôi theo đọc những trang tuỳ bút của mí nhỏ quen, vậy thôi, ít đi lòng vòng, ít đọc cặn kẽ từng bài, từng mục . Đôi khi có mục nào hấp dẫn, là nhỏ T gọi hoặc email báo thì tôi chạy vào đọc, tôi cũng ít quen biết với ai ngoài mí nhỏ nhí, những người trong cung điện mùa xuân, bác Tỏi và bác Quê . Sáng nay, ít việc làm vì các boss bự bận tiếp khách, các lính quèn như tụi tôi được một hôm thoải mái, khỏi làm việc . Tôi cứ thấy các ông thì phê pháo, còn mấy đứa Co op’s thì tụm năm tụm bảy chuyện trò, tôi thì vừa viết report vừa đọc những bài viết mà xưa nay tôi chưa hề đọc . . (more…)