Những bài của tháng ba, 2015

Thứ bảy, 7 tháng ba, 2015

Fda thay đổI  chương trình. Họ sẽ đến hãng tôi vaò đầu tháng 4, để xem coi kì nay họ có approve cho hãng tôi qua phong` lab mơí hay không ? Đã có quá nhiều ngườI quitted vì cảm thâý làm việc không có an toàn cũng như tương lại vơí phòng lab naỳ, bản thân tôi cũng vâỵ , thâý ngán ngẩm khi phải làm việc vơí bà tử thần, Shelia và cả Dana nữa, tôi muốn làm cho ra chuyện như Andrey noí, nghĩa là report hêt’ cho FDA rồI nhận package và đi chỗ khác làm nhưng nêú tôi làm như vâỵ thì phòng lab rât’ có thể bị đóng cửa luôn và có thể có biêt’ bao nhiêu ngườI tha6T’ nghiệp . Tôi cứ đắn đo . Còn nêú cứ giữ im lặng nhìn những chướng tai gai măt’ như tât’ cả những ngườI khác thì lòng tôi cũng bâT’ an …

Phải làm sao đây nhỉ  ?

cái thư viện của tôi cũng bị problem lung tung, tôi phat’ chán và muốn bỏ luôn cho xong . Chẳng hiểu taị sao tôi dùng internet nao cũng ko type được tiếng việt như xưa nữa mà cứ phải type xong rồi phải copy qua bên Viet key để convert qua tiếng viêt. rồi mơí post được . Tôi ko lên net thường xuyên nên cũng chẳng biêt’ hỏi ai .  Desktop cũng ko làm được, laptop cũng ko work dù tôi theo hương dẫn của Ngu Ngơ chỉ dẫn cho các loại internet nhưng vẫn không work . Đành phải mât’ thời gian type rồi copy and paste vây.

Hôm qua đi nghe cha Thắng giảng về chủ đề ơn gọi để nên thánh . Tôi chạnh nghĩ có phải Chúa muốn tôi học tinh’ nhẫn nhịn qua những va chạm vơí các xếp ở trong hãng của tôi không ? Tôi nên dừng lại hay tiếp tục đây ?

Trong lòng tôi đột phá muốn làm nổ tung hãng lên qua việc FDA đến lần này luôn cho xong, rồi ra sao thì ra  .  Tôi muốn các bà xếp phải trả giá cho những việc họ đã làm  .  Nhưng rồi qua bài giảng của Cha, lòng phẫn nộ của tôi lại xì xuống như cái bong bong bị kim chích xì hơi vâỵ .  Suôt’ thời gian qua, tôi cũng đã nhìn thâý họ đang từ từ nhận lại những gì họ mang đến cho người khác qua những kêt’ quả từ production không make goal cho tới môt. đống những investigation diễn ra hàng ngày, và tôi dám chắc họ không lên lương cho tôi thì bản thân họ cũng chả được lên lương gì …hihihi

Thôi thì tôi giao hêt’ cho bàn tay Chúa , tôi sẽ dừng lại tại đây . Tôi tin rằng Chuá sẽ không để họ tiếp tục làm sai nữa .  Họ sẽ bị trả giá cho việc làm của họ , còn tôi, tôi cần phải nghỉ ngơi như Cha đã noí hôm qua …nghỉ ngơi để được gần vơí Chúa hơn …

Thứ tư, 4 tháng ba, 2015

FDA du*. lai. thay ddo^?i chương trình.