Những bài của tháng giêng, 2016

Năm tuổi

Thứ bảy, 9 tháng giêng, 2016

Giâc mơ 2 tháng trước của tôi thực sự ứng nghiệm. Tôi buồn cũng ko ich gì nên tôi mặc kệ. Cứ coi như tôi ko có phước được con cái thuông yêu. Ít ra bây giờ tôi vẫn có bé Vy dù có thể mai này nó cũng giống anh nó. Nếu vậy, thì tôi cũng đành chịu. Đã nuôi chúng nó tới tuổi truổng thành đàng hoàng rồi thì coi như tôi đã làm trọn bổn phận. Phần còn lại, tôi xin phó thác cho Chúa… Cuộc đời ngắn ngủi lắm, biết đâu ngày mai tôi sẽ ra đi….,