Những bài của tháng sáu, 2016

Thứ bảy, 11 tháng sáu, 2016

ai cũng bảo tôi đi biển phải chụp hình nhưng có năm nào tôi chụp đâu? nắm nào cũng đi và cũng chỉ là biển thôi hihihihi
tuần này biển rất đẹp, trời ko nóng lắm, nước biển ko quá lanh…xuống nước thật lí tưởng….
lòng tôi cũng bớt lo lắng khi biết hãng sẽ cover bảo hiểm được 6 tháng, trong thời gian đó, tôi tin mình sẽ kiếm được job để có bảo hiêm vì tôi biết chắc mình ko bao giờ mua nổi bên ngòa vói căn bệnh của mình. Tạ ơn Chúa đã cất đi những lo lắng của tôi…..