Những bài của tháng mười một, 2016

Chủ nhật, 27 tháng mười một, 2016

nghỉ 4 ngày mà sao thấy thời gian trôi quá nhanh. Mới thứ 5 đó mà vèo một phát đã tới chủ nhật, thôi thì tôi tự an ủi mình tới ngày 6 thàng 12 thì được nghỉ dài hạn rồi. Tôi thấy hơi tiếc vì đã bỏ job ở Nutrãmax. Thôi cũng đành. Có lẽ thực sự là duyên số….
Tôi tin rằng ông trời đã sắp đặt mọi sự rồi, chỉ cần chờ đợi thôi…