xoài ngâm

xoài ngâm chưa kịp nháy
mẹ dớt nửa hũ rồi
ăn rồi mới hối hận
cái mặt mụn : ôi thôi

j


Hồi âm