gỏi bạc hà

hổm rày trời mưa bão
bạc hà tốt như rừng
mẹ bóp dấm làm gỏi
ăn cũng phê quá chừng

v


Hồi âm