bản điều lệ quản lí tài chánh phần V

Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
Ngày đầu tiên
Giáo xứ:
Thành phố:
Đang thực hiện
*
1)
1
Xem xét tất cả chi phí lớn được đề nghị (như được định nghĩa trong phần 202 của Bộ Tài chính
Chính sách và thủ tục hướng dẫn sử dụng) vượt quá $ 5,000 (đối với các đơn vị có doanh thu hàng năm
ít hơn $ 500.000) hoặc $ 10.000 (cho các đơn vị có doanh thu hàng năm trên $ 500.000) và
tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm Chancery phê duyệt. Tham gia vào quá trình
đạt được và đánh giá các nhà cung cấp giá thầu cho tất cả các chi phí như vậy là quá $ 5.000.
2)
15
Xem xét tất cả đề xuất xây dựng và đổi mới các dự án, đề xuất việc bán tài sản
và thỏa thuận cho thuê được đề xuất, và tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm
Chancery phê duyệt.
3)
14
Xem xét các trường hợp liên quan, và kế hoạch trả nợ, bất kỳ kế hoạch
phải trả nợ và tư vấn cho các mục sư trước khi tìm kiếm Chancery phê duyệt.
4)
15
Xem xét cơ sở và lịch bảo trì thiết bị và tiện ích và bảo trì
chi phí, và các chương trình quản lý rủi ro, và tư vấn cung cấp trên các chiến lược để giảm
chi phí, cải thiện bảo dưỡng và giảm thiểu rủi ro.
5)
2
Xem xét chi phí hoạt động định kỳ và tư vấn cung cấp trên các chiến lược để giảm
chi phí mua hàng cho biết.
6)
9
Cung cấp lời khuyên về việc sử dụng các thừa kế và quà tặng bất ngờ undesignated khác
tôn trọng những chính sách giáo phận có ít nhất 50% thừa kế undesignated là $ 10.000
và ở trên được đầu tư vào một khoản hiến tặng với các cơ sở giáo phận.
7)
19
Cung cấp tư vấn về tuyển dụng và đánh giá của một nhà quản lý kinh doanh hoặc vị trí tương tự.
8)
18
Điều tra các khiếu nại liên quan đến các chính sách Tắc Đạo Đức của
Giáo phận của Charlotte và cung cấp các khuyến nghị để giải quyết.
ÍT NHẤT QUÝ, tốt THÁNG
9)
5
Xem xét báo cáo tài chính tạm thời, bao gồm một phân tích chi tiết của ngân sách so với thực tế
phương sai. Điều tra chênh lệch đáng kể và điều chỉnh ngân sách đề nghị như
cần thiết cho phần còn lại của năm tài chính.
10)
8
Xem xét màu ruộng cho cấp và hiệu quả của các chương trình gây quỹ.
11
Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
11)
12
Thực hiện một sự xem xét cụ thể các điều đình với ngân hàng, trong đó có một so sánh hình ảnh của ngân hàng
Báo cáo số dư ngân hàng và “cuốn sách” cân bằng cho sổ cái. Đánh giá
tất cả các chi phiếu bị hủy bỏ hoặc bản fax của kiểm tra và xác minh rằng tất cả các người thụ hưởng như được hiển thị
về kiểm tra đồng ý với những người thụ hưởng như trong các G / L hoặc hệ thống A / P. Ngoài ra, đảm bảo
rằng tất cả các kiểm tra được liệt kê trên bảng kê ngân hàng có mặt và xem xét lại. Điều tra tất cả
sự khác biệt và các hòa giải bất thường hoặc không xác định.
12)
11
Xem lại số dư tiền mặt để nhắm mục tiêu cân đối cho các tài khoản kiểm tra, tiết kiệm và
đề nghị chuyển giao và mở / đóng tài khoản.
13)
14
Đánh giá hoạt động liên quan đến việc trả nợ và thanh toán hoá đơn nhà cung cấp để
xác định xem liệu các khoản thanh toán đang được thực hiện trên cơ sở kịp thời.
14)
17
Xem xét báo cáo tài chính của tất cả các nhóm phụ trợ giáo xứ, bao gồm cả ngân hàng
báo cáo, báo cáo tài chính và hòa giải của các hoạt động theo các tài chính
tuyên bố vào đầu và kết thúc số dư tiền mặt. Hỏi về tất cả các hoạt động
tài trợ của các nhóm phụ trợ để đảm bảo tuân thủ chính sách giáo phận
và dân sự quy định.
Nửa năm
15)
4
Xem xét và phê duyệt bán hàng năm báo cáo tài chính trước khi
xuất bản, trong đó có một so sánh các khoản trên báo cáo tài chính cho giáo xứ
hồ sơ, so sánh tiền mặt, tiết kiệm, cung cấp vốn và cho vay số dư cho ngân hàng
và / hoặc giáo phận báo cáo, và xem xét chi tiết của sự thay đổi ở vị trí tiền mặt và
sự thay đổi trong tài sản ròng từ đầu đến cuối kỳ.
16)
7
Tham gia vào việc xây dựng và truyền thông của năm giữa và cuối năm
báo cáo tài chính cho cộng đồng giáo xứ trong vòng sáu mươi ngày của cuối kỳ.
17)
6
Phát hành thư đại diện bán hàng năm cho các Giám mục bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn
giáo phận định dạng.
Hàng năm
18)
3
Tham gia xây dựng ngân sách hàng năm và đề xuất ngân sách cuối cùng để phê duyệt
19)
3
Tham gia vào các giao tiếp của ngân sách hàng năm cho cộng đồng giáo xứ trước
đến đầu năm tài chính.
20)
16
Xem lại các giáo xứ hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách hoàn tất việc thực hiện kiểm soát nội bộ
danh sách kiểm tra. Theo dõi và khuyên bạn nên thay đổi các thủ tục cần thiết.
12
Danh sách kiểm tra Hội đồng giáo xứ hoạt động Tài chính Phụ lục A
Hoàn thành
ĐỊNH KỲ
21)
16
Trên cơ sở bất ngờ, dự tính hàng tuần màu ruộng và xem xét các thủ tục
tại chỗ. Xác định liệu quá trình này bao gồm:
Nhiều quầy không liên quan, vận chuyển tiền mặt tại tất cả các lần
Việc sử dụng bản tính tiêu chuẩn hóa
Tất cả các quầy ký tờ đếm
Một túi khóa hoặc tamperproof để lưu trữ và vận chuyển biên lai
Kiểm soát các phím riêng biệt để túi xách bị khóa
Một kế toán cho các tag đóng dấu vào túi của ai đó tamperproof
không tham gia vào niêm phong, vận chuyển túi
Ngoài ra, xác định xem:
Trách nhiệm đối với các tính năng màu ruộng và tiền gửi là
tách biệt từ những người cho tiền mặt thu được ghi âm và nói chung
sổ cái mục
Tổng cộng trên tờ đếm màu ruộng được so sánh với ngân hàng xác nhận
tiền gửi phiếu của một ai đó khác hơn là nhân viên có quyền truy cập
để thu tiền mặt
Tổng cộng trên tờ đếm màu ruộng được giao hòa lại với số tiền nhập
trong cơ sở dữ liệu điều tra dân số của một ai đó khác hơn so với nhân viên
có quyền truy cập để thu tiền mặt
22)
10
Xem xét các hoạt động gây quỹ cho phù hợp với chính sách giáo phận và các quy định dân sự,
bao gồm cả việc bán các loại thuế phải được thu thập và cho dù thừa nhận là
chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng xem xét hoạt động bingo cho phù hợp với quy định nhà nước và
xổ số cho phù hợp với khấu trừ thuế thu nhập và các yêu cầu thông báo.
23)
13
Xem lại các chương trình hiến tặng giáo xứ để xác định xem mục đích của nguồn lực
được xác định rõ ràng và phù hợp với nhu cầu lâu dài của giáo xứ.
24)
13
Xem lại bị giới hạn hoạt động món quà để xác định liệu các quỹ được chi tiêu nhất quán với
các nhà tài trợ hạn chế.
*
Số đại diện cho các mục được đánh số tương ứng theo Trách nhiệm của
Hội đồng giáo xứ Tài chính theo các giáo phận Công giáo của giáo xứ Charlotte Tài chính
Hướng dẫn của Hội đồng.
13
Tài liệu tham khảo - Canons 1281-1288
Canon 1281
§ 1 - Đối do cho các quy định của quy chế của họ, các quản trị viên invalidly posit hành vi vượt quá giới hạn, thủ tục hành chính thông thường, trừ khi họ lần đầu tiên có được bản quyền từ thông thường.
§ 2 - Các hành vi vượt quá giới hạn, thủ tục hành chính thông thường sẽ được xác định trong quy chế, nếu, tuy nhiên, các đạo luật không đề cập đến hành vi đó, nó nằm trong tence-compe của giám mục giáo phận để xác định hành vi đó cho người được ông sau khi ông đã nghe Hội đồng tài chính.
§ 3 - Trừ khi và trong phạm vi mà nó là một lợi điểm riêng của mình, một người luật pháp lý không phải là tổ chức để một swer-đối với hành vi invalidly thừa nhận bởi người quản trị của nó. Một người luật pháp lý, tuy nhiên, chịu trách nhiệm đối với hành vi bất hợp pháp, nhưng thừa nhận hợp lệ của các quản trị viên của nó có liên quan do cho các quyền kiện hoặc có truy đòi các quản trị viên đã bị hư hỏng nó.
Canon 1282 - Tất cả các giáo sĩ, người nằm người thông qua một tiêu đề hợp pháp tham gia vào các tion-administra của hàng giáo sĩ bị ràng buộc để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tên của Giáo Hội và trong dây-ac với chỉ tiêu của pháp luật.
Canon 1283 - Trước khi các quản trị viên có văn phòng:
1 ° - họ phải có một lời thề trước khi thông thường, đại biểu của mình rằng họ sẽ được quản trị hiệu quả và trung thành;
2 ° - họ là để chuẩn bị, ký kết và sau đó được đổi mới một hàng hóa chính xác và chi tiết inven-thổ của hàng hóa bất động sản, hàng hóa, di chuyển, hoặc quý hoặc giá trị văn hóa quan trọng, hoặc khác cùng với một mô tả và đánh giá của họ;
3 ° - một bản sao của hàng tồn kho này là để được lưu giữ trong kho lưu trữ của chính quyền; khác, trong các kho lưu trữ curial; bất kỳ thay đổi bất cứ điều gì mà các di sản có thể trải qua là để lưu ý về bản.
Canon 1284
§ 1 - Tất cả các quản trị viên bị ràng buộc để thực hiện các văn phòng của họ với sự siêng năng của một quản gia tốt.
§ 2 - Vì lý do này họ phải:
1 ° - chăm sóc mà không có hàng hóa ủy thác chăm sóc của họ là bằng cách nào bị mất hoặc bị đập niên và đưa ra các chính sách bảo hiểm cho mục đích này, trong chừng mực như vậy là cần thiết;
2 ° - chăm sóc các quyền sở hữu của giáo hội được giữ gìn hàng hoá thông qua các phương pháp civilly hợp lệ;
3 ° - Thực hiện các quy định của cả hai giáo và pháp luật dân sự hoặc những áp đặt bởi các der-người sáng lập, nhà tài trợ hoặc cơ quan hợp pháp, họ đặc biệt là phải cảnh giác vì sợ bị hại Giáo Hội thông qua không tuân thủ pháp luật dân sự;
4 ° - thu thập chính xác các khoản thu và thu nhập của hàng hoá khi họ có hợp pháp do, bảo vệ chúng một khi thu và áp dụng chúng theo ý định của người sáng lập hoặc theo tiêu chuẩn hợp pháp;
5 ° - trả lãi vay, thế chấp khi đến hạn và chăm sóc mà nợ vốn tự nó là thanh toán đúng thời hạn;
14
15
Tài liệu tham khảo - Phụ lục B Canons 1281-1288
6 ° - với sự đồng ý của thường đầu tư tiền mà là còn lại sau khi chi phí và có thể được lợi nhuận phân bổ cho các mục tiêu của người luật pháp lý;
7 ° - giữ sổ sách cũng đã ra lệnh thu, chi;
8 ° - xây dựng một báo cáo về quản lý của họ vào cuối mỗi năm;
9 ° - uỷ sắp xếp và giữ trong một kho lưu trữ phù hợp và an toàn các tài liệu và những hành động mà là dựa trên các quyền của Giáo Hội, tổ chức để hàng hoá của mình; bản au-thentic tiền gửi của họ trong kho lưu trữ của curia khi nó có thể được thực hiện thuận tiện.
§ 3 - Nó được khuyến khích là các quản trị viên chuẩn bị ngân sách hàng năm của các biên lai và penditures cũ, tuy nhiên, đó là trái với pháp luật cụ thể ban hành quy định về ngân sách như vậy và để xác định chính xác hơn là cách họ sẽ được trình bày.
Canon 1285 - Trong giới hạn của chính quyền chỉ thông thường, nó được cho phép để administra-TOR để thực hiện đóng góp cho các mục đích của lòng mộ đạo, từ thiện Cơ đốc giáo từ hàng di động mà không liên quan đến các di sản ổn định.
Canon 1286 - Quản trị của hàng hoá:
1 ° - là để quan sát tỉ mỉ của pháp luật dân sự liên quan đến lao động và chính sách xã hội ac-Theo các Giáo Hội các nguyên tắc trong việc làm của người lao động;
2 ° - là để trả cho nhân viên một mức lương chỉ và phong nha để họ có thể cung cấp cho các nhân viên phù ately cho nhu cầu của họ và của gia đình họ.
Canon 1287
§ 1 - Cả hai văn thư, đặt các quản trị viên của bất kỳ hàng giáo sĩ nào chưa được hợp pháp miễn quyền lãnh đạo của giám mục giáo phận bị ràng buộc bởi văn phòng của họ để trình bày các thông thường tại địa phương với báo cáo hàng năm, do đó ông là để trình bày cho Hội đồng tài chính để xem xét nó, bất cứ tùy chỉnh trái là reprobated.
§ 2 - Quản trị viên là để làm cho một tài khoản để các tín hữu liên quan đến hàng hoá được cung cấp bởi các tín hữu của Giáo Hội, theo chỉ tiêu được xác định bởi pháp luật cụ thể.
Canon 1288 - Quản trị viên không phải là để bắt đầu cuộc thi và cũng không để một vụ kiện thay mặt cho một người luật pháp lý công khai tại tòa án dân sự, trừ khi họ có được sự cho phép bằng văn bản thông thường của mình.
Định nghĩa: Một người luật pháp lý là một người nhân tạo có thẩm quyền thành lập giáo hội ITY giả cho một mục đích tông đồ, với công suất cho sự tồn tại liên tục và có quyền và nhiệm vụ kinh điển như của một người tự nhiên. Giống như một công ty dân sự, pháp luật, đó là một quy phạm pháp luật xây dựng có thể và phải được quan niệm của người ngoài tự nhiên người đã tạo nên nó, quản lý nó, hoặc cho người có lợi ích nó tồn tại. Bản chất của nó, một người là vĩnh viễn và luật pháp lý, một khi xác lập, nó có thể tồn tại lâu hơn tất cả những người tự nhiên, hàng hóa vật chất được hình thành nó.


2 hồi âm cho “bản điều lệ quản lí tài chánh phần V”

 1. nina nguyen:

  Chào chị :
  Chị vẫn khoẻ chứ, cầu mong chị và các cháu an lành, mọi điều như mong ước.
  Tôi đọc rất nhiều lần về tất cả những bài viết của chị, rất thông cảm và xin chia sớt những mất mát, bực bội, bị chụp mũ, nhưng lương tâm mình an lành ngay thẳng, trắng như tờ giấy mà chưan bị hoen úa.
  Đồng tiền đi liền khúc ruột :
  Đúng thế cho nên mới có chuyện người này hỏi kẻ kia tại sao và tại sao?? kể từ khi có tên (GIUSE) và cũng từ đó những người công giáo ở Charlotte được đặt tên nhưng chưa có họ ( vào khoảng thời gian 1978 -79-80 ) đã có bầu bán các chức vụ đâu vào đó đàng hoàng, sinh hoạt rất ư là khắn khít yêu thương và đầy tình người và cứ như thế cho tới năm 1994 một trang sử mới cho cộng đoàn, một cuộc tổng tuyển cử được thực hiện, tôi nhớ không sai là có ba liên danh sau đó còn lại hai đã diễn ra một cách dân chủ, giáo dân được nghe các ứng viên trình bày về đường lối hoạt động sau khi bầu phiếu và được đắc cử, và từ đó ko biết được lệnh từ đâu ra cha quản nhiệm được toàn quyền chỉ định chủ tịch Tài Chánh, mà nói tới tài chánh là nói tới tiền, mà tiền thì liền mãi cho tới bây giờ thì vẫn đúng mỗi một tên và khi vào quốc tịch huê kỳ thì thêm tí tên mẽo cho kêu hơn và tiện việc bỏ tiền vào và lấy tiền ra cho nhanh chóng và nhẹ nhàng.
  Vậy tôi mạo muội xin phép được hỏi các đứng có nhiệm vụ về tài chánh cũng như về phụng vụ mà tôi cũng như một số giáo dân có thắc mắc những điều sau đây :
  1- Kể từ 1994 -2010 từ danh xưng cộng đoàn Thánh GIUSE cho tới khi được chính thức giáo hội nâng lên hàng giáo xứ bầu chủ tịch, phó chủ tịch và các ban ngành được mấy lần rồi????
  2- 1994-2010 chủ tịch tài chánh :chỉ định, bầu bán được bao nhiêu lần??
  trong vấn đề chủ tịch tài chánh tôi được nghe câu chuyện pháo qua bắn lại là không có ai thay thế được như vậy ngoài ông chủ tịch tài chánh mà cha chỉ định 16 năm nay, ko còn có ai trong giáo xứ sánh bằng phải không??? nếu giỏi tại sao mờ mờ ảo ảo??? nếu giỏi sao khi có người hỏi tới và tường trình về tài chánh lại có mục linh tinh và v.v.v. nên nhớ một điều trong ngành tài chánh tối kỵ những danh từ linh tinh và v.v v đó nghen. Trong bản điều lệ của giáo phận thì rõ ràng là hội đồng tài chánh giữ nhiệm kì là ba năm và tối thiểu phải có ba người cùng làm việc và biết rõ tường trình về vấn đề tài chánh (ko tính cha xứ) thế mà hội đồng tài chánh của giáo xứ Giu se chỉ độc nhất vô nhị.
  3- Nếu được xin mời những ai biết rõ hoặc có quyền có chức hay nhất là ông chủ tịch tài chánh làm ơn “TALK” dùm cho bà con được hiểu rõ để không đặt nghi vấn lung tung. Tôi còn rất nhiều những vấn đề thắc mắc dựa trên bản điều lệ về tài chánh của giáo phận nhưng để chờ xem ông chủ tịch hội đồng tài chánh trả lời thế nào về những câu hỏi trên của tôi ra sao.
  Mong lắm thay.
  Thân chào và mong những cao kiến.

 2. coithonggia:

  Thưa Bác

  Già nghĩ rằng tất cả các câu hỏi nếu muốn được trả lời thì hãy email về giaoxuthanhgiuse@yahoo.com hoặc post lên web site của giao xứ là
  www.giaoxuthanhgiuse.org thì mới mong có câu trả lời vì thư viện của Già là thư viện personal nên Già tin rằng không có ai vô trả lời đâu.
  Thân mến
  Già

Hồi âm