Dạo này tôi xuống sức thật, mới ra cày vài luống đất là đã chóng mặt muốn xỉu rồi. Mai này chắc phải tôn kém nhiều cho việc clean up, trim rào, cắt cỏ rồi vì tôi cảm nhận, sức của tôi không handle nổi nữa. Hai cánh tay tôi không đưa nổi cái máy trim thì làm sao mà trim ? Tôi ráng tập cho Lễ nhưng thấy con lóng cóng quá, tôi sợ nó cắt vào tay, thôi thì chỉ có thể để nó cắt cỏ, trim cỏ chứ không thể trim rào. Phần này phải gọi người rồi.
Tôi hiểu hết những gì chị H khuyên nhưng chị đâu có biết rằng cứ hễ tôi nói chuyện với bất kì người đàn ông nào thì người ta lại kết ngay cho tôi cái tội là…”nó đang flirt ông này….ông kia….đó “. Họ còn nói “tôi flirt hết tất cả các ông ở nhà thờ”. Vậy đó, mục đích của họ là tẩy chay tôi ra khỏi giáo xứ cũng chỉ bởi những tị hiềm và lo sợ rằng tôi biết nhiều quá và một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ viết trên thư viện này những gì họ muốn lấp che . Chị đâu có biết tôi cố tình tạo hàng rào lô cốt nhất là với cánh đàn ông. Những người nhỏ tuổi hơn tôi, tôi xưng hô như vậy hòng mong tránh những hiểu lầm và cũng mong không ai thân thiện với tôi thì tốt hơn. Thế mà cũng có chuyện đấy. Bây giờ mục đích tiếp theo của họ là chia rẽ mối quan hệ của tôi và chị cùng chị T? nhưng không dễ đâu. Tôi nhứt định không để cho họ làm chuyện này. Việc gì cũng chỉ có giới hạn, ném đá dấu tay thì cũng có ngày hòn đá Ấy văng ngược rồi ném lại chính mình. Chia rẽ tôi với bất kì ai trong nhà thờ, tôi cũng đều không care nhưng đừng hòng đụng đến mối quan hệ giữa tôi và chị T, chị H. Tôi nhất định không bỏ qua đâu.
Hôm nay đầu tuần…tôi biết vào hãng, tôi sẽ có một núi việc để làm. Ngán :)


Hồi âm