Sáng nay tin sốt dẻo, thằng big big boss của charlotte plan quit. Bọn tôi joke rằng “lần nào họp, nó cũng vẽ ra một tương lai sáng lạn cho hãng vậy mà bây giờ nó….chạy !”
Niliesh bảo :”tao tính mua nhà nhưng kiểu này chắc hãng sắp đóng cửa, thôi không mua cho chắc ăn, sắp thất nghiệp làm sao dám mua “hihihi. Cả đám cười rũ rượi..dạo này chẳng ai care nữa, cứ tà tà làm, tới đâu thì tới. Làm cho lắm, tắm cũng ở truồng, chẳng được gì…
Tôi biết mọi người ai cũng bắt đầu tìm job, nếu kinh tế lên lại, tôi dám chắc không ai muốn ở lại phòng lab này.
Tôi đang dùng benefit của hãng trong việc đi học lại nên tôi không quit đâu, cứ tà tà làm rồi cắp sách đến trường, lấy được bằng thì tốt, không lấy được thì ít nhất cũng phải lấy vài cua về computer network để improve vốn liếng pc của mình.
Buổi họp sáng nay chẳng có gì interesting. Toàn là bổn cũ soạn lại hehhehe.
Mai là thứ năm, tuần lễ trôi qua mau thật, thứ bảy là cu Lễ về rồi. Tôi nhớ con vô cùng, mong nó về quá chựng Con bé cũng nhớ anh quá xá, nó nhắc anh nó every single day khiến tôi cũng sốt cả ruột. Mấy hôm nay tôi đau nhiều nên chẳng ra ngó vườn, tôi cắt cỏ đại khái cho sạch một chút chứ cũng chưa trim được. Đợi cu Lễ về cho nó trim hihihi
May, trời đổ mưa nên tôi cũng không phải tưới.
mong cho mưa nhiều hơn….


Hồi âm