Lễ thấy mẹ bịnh, muốn làm cho mẹ vui lòng nên nó vễ hình ba mẹ con. Nó còn hứa sẽ vẽ hình chân dung cho riêng mẹ, tôi cảm động lắm. Tôi nằm bịnh một chỗ buồn thật nhưng nhờ có hai con quanh quẩn mà tôi bớt đau.

h

Hôm nay có Cha gọi thăm hỏi, tôi vui. Cảm ơn Cha luôn cầu nguyện cho con. Thật ra, sự chết không phải muốn là được. Tôi đã tìm đến nó mười mấy năm về trước mà có được đâu.
Thật ra hôm nay tôi đã bớt nhức đầu nhiều rồi nên đã giảm liều thuốc. Tôi còn mệt chỉ vì magnesium khiến cho tôi bị mất sạch sẽ nước trong ruột và bao tử thành ra tôi mệt. Tay chân không có sức. Tôi cố gắng đến cắm hoa, cắm đại cho xong chứ không hề để tâm vào. Dù sao cũng giữ hình lại làm kỉ niệm, ngày lễ lớn mà cắm hoa tệ như vầy, thiệt là chán tôi quá sức luôn :)

h

k

d

h

s

k

v

n


Hồi âm