Bên R&D của tôi chắc sẽ không được approve để run registration rồi. Giấy tờ nhiêu khê và tốn kém quá nên chắc các xếp lớn sẽ không chap nhận đâu. Tôi có nguy cơ phải chạy tới chạy lui giữa 2 building rồi…Không biết hang có trả tiền xăng không nữa hihihi


Hồi âm