Hôm nay, tôi đọc được bài viết Cõi vô hình hay quá, đọc xong tôi nghĩ tôi đã không quyết định sai khi trút bỏ hết những toan tính, lo lắng muộn phiền, kể cả công việc, tiền bạc mà chỉ sống vui với hiện tại .  Tôi nói với các chị tôi đừng lo kiếm tiền bon chen nữa, nghỉ buôn bán đi để sông vui với con cái và enjoy cuộc sống của mình, sống nghèo một chút cũng chả sao … cứ tham công tiếc việc để làm gì ? Mỗi lần tôi giải thích, tôi luôn bị la là vô lo hihihihi

It ’s Friday ! The lab is so quiet, the office also empty.  Every body left early, there is only 6 stay including boss hihihi .  She asks us to walk for ice-cream.  I used not to joint so I stay here by myself to study about bai viet Coi vo hinh. The more I read, the better understanding about the next invisible life after death.  very interesting! I love it. Thanks to whoever email it to me.


Hồi âm