Cách dùng thư viện

Tổng quát

  1. Về trang chính: Khi bạn ở bất cứ đâu muốn về trang chính chỉ cần bấm vào đầu đề Thu Vy Le là được.  
  2. Login - Logout: Ở trang chính.
  3. Viết bài:  Phải login mới viết được bài. Bấm Điều hành - Write a post và viết. Sau khi viết nhớ chọn mục (category - cột bên phải.) Bấm Publish.
  4. Hồi âm: Ai cũng có thể hồi âm. Hồi âm của thành viên của thư viện, nếu đã login, sẽ hiện ra ngay. Hồi âm của người thường sẽ được duyệt qua bởi thư viện để xem có phải spam (mục đích phá họai) trước khi hiển thị.
  5. Đánh tiếng Việt: Thư viện được trang bị với bộ gõ mViet. Chức năng này có thể bật tắt bằng cách bấm nút F12.

Hình

  1. Tải hình lên mạng: Hình hay những files khác có thể được tải lên mạng. Chức năng này nằm ngay dưới chức năng viết bài. Khi hình đã được tải lên, bấm vào hình sẽ có nhiều chức năng tiện nghi khác.
  2. Kèm hình quá khổ: Hình có bề rộng quá khổ làm trang mạng hiển thị xấu xí. Thêm vào tag img width=”450″ sẽ làm hình nhỏ lại đúng khổ.
  3. Kèm hình bao quanh: Hình được kèm với chữ bao quanh. Thêm vào tag img class=”alignleft” hoặc class=”alignright”.